Tenaga Medis

Drg. Elang Tetuko Dokman

Drg. Lisa Dhuhaniyati

Drg. Adithiya Agung Sasmito

Drg. R. Rizqi Amalia

Drg. Ika Desi Wulandari

Drg. Ika Desi Wulandari